• Anasayfa
  • |
  • DÖKME YÜK GEMILERI GÜVENLIĞININ GELIŞTIRILMESI HK.

DÖKME YÜK GEMILERI GÜVENLIĞININ GELIŞTIRILMESI HK.

Sayın Üyemiz; İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2002 Tarih ve 03223 No.lu yazısı İlgi yazıyla Dökme Yük Gemilerinin güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) tarafından, 15 Mart 2002 tarihinde tedbirler başlatıldığı bildirilmekte olup, bir IACS üyesi olarak NK Klas Kuruluşu’nun ekte bildirilen tedbirleri uygulamaya geçireceği, fakat sözkonusu tedbirlerden 3. maddenin uygulanmasının şimdilik teknik açıdan erken olduğu, bu yüzden NK Klas Kuruluşu tarafından uygulanmasına şart konulduğu belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yardımcısı Ek: Nk Klas Kuruluşu Teknik Bildirisi (2 Sayfa)   EKLER   ACELE TATBİK İÇİN ÖLÇÜLER 1.  SOLAS Bölüm XII’nin erken uygulaması (150m ve üzeri mevcut dökme gemileri) Hedef , 1 ve 2 numaralı ambarlar arasındaki ve 1 No.lu ambarın  double bottom tankında kullanılan kıvrımlı çatışma perdesinin güçlendirilmesi. Hızlandırılmış zaman çerçevesi: - 10 yaşından küçük gemiler için 1 Temmuz 2003 itibariyle 10 yaşına geldiğinde uygulanmış olacak şekilde - 10-15 yaşındaki gemiler için 1 Temmuz 2003 itibariyle, bu tarihten sonraki ilk ara veya özel sörveylerinde (hangisi önce olursa) uygulanmış olacak şekilde Değişiklikler IACS UR S19 (1 ve 2 numaralı ambarlar arasındaki çatışma perdesinin dayanıklılığının standardı üzerine) ve UR S22 (1 No.lu ambara denk gelen double bottom tankının dayanıklılığının standardı üzerine)’in erken uygulanmasını içeren IACS UR S23’in kabulu ile ortaya çıkmıştır. 2. UR Z10.2’nin değiştirilmiş baskısı (Dökme Yük Gemilerinin Tekne Sörveyleri)  (uzunluk gözetmeksizin mevcut Dökme Yük Gemileri için) Bu değişiklikler Özel sörvey No.2 nin birbirine yakın sörveylerindeki ESP gereklerinin kapsamını genişletmeye, aynı zamanda 10-15 yaş arasındaki Dökme Yük Gemilerinin ara sörveylerinin kapsamının da Özel Sörvey kapsamıyla aynı olmasını sağlamaya yöneliktir. 3. IACS UR S24’ün süresi uzatılmış uygulaması (uzunluk gözetmeksizin yeni ve mevcut dökme yük gemileri için) Bu ölçü yeni ve mevcut dökme yük gemilerinin tüm yük ambarlarının su seviyesini ölçen ve belli seviyeyi aştığında alarm vermesini sağlayacak bir sistemle donatılmasını gerektirmektedir. TEKNİK DETAYLARI İLERİDE DEĞERLENDİRİLECEK ÖLÇÜLER (uygulama konusu, uzunluk limiti de dahil olmak üzere hala değerlendirme aşamasında) 4. Yeni ve Mevcut Gemilerin Küpeşte, Dalgakıran, Başkasara ile donatılması (2002 Eylül sonuna kadar karar verilmek üzere) Başkasarası bulunmayan mevcut dökme yük gemilerinin geliştirilmiş küpeşte veya dalgakıranla, ve başta bulunan ambarlar ve donanımlar için daha çok koruma sağlaması açısından yeni gemilerin başkasara ile donatılması gerekliliğini içermektedir. 5.  Yeni ve mevcut Dökme Yük Gemileri için Ön güverte donanımları (Haziran sonunda karar verilmek üzere) Ön güverte donanımlarının deniz suyu etkilerine karşı bütünlüğünün korunmak üzere dayanıklılıklarının arttırılması için gereklilikleri içermektedir. 6. Mevcut Dökme Yük Gemileri için ambar kapaklarının dayanıklılığının arttırılması (2002 Eylül sonuna kadar karar verilmek üzere) UR S21’in  yeni gemiler için getirdiği gereksinimlere uyumluluk gösteren; mevcut gemilerde geminin baş tarafından 0.25 L  uzunluğa denk gelen ambar kapağı gereksinimlerinin uygulanmasını içermektedir. 7.  Mevcut gemiler için ambar postalarının güçlendirilmesi (2002 Temmuz sonuna kadar karar verilmek üzere) Bugün için yeni Dökme Yük Gemilerinin borda kaplaması postaları (side shell frames) için uygulanabilirliği olan IACS UR S12 gerekliliklerinin değerlendirilerek, mevcut dökme yük gemilerinde kaplama postalarının dayanıklılık gereksinimlerinin uygulanmasını içermektedir. 8. Mevcut ve yeni Dökme Yük Gemileri için yük bölmelerinin önünde kalan alanlar için su seviye gösterge