• Anasayfa
  • |
  • DÖKME YÜK GEMILERININ GÜVENLI BIR ŞEKILDE YÜKLENMESI VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

DÖKME YÜK GEMILERININ GÜVENLI BIR ŞEKILDE YÜKLENMESI VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

“Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik” 31.12.2005 Tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yönetmeliğin amacı, dökme yük gemileri ile bunların yükleme ve boşaltma yaptıkları terminaller için hizmete uygunluk şartlarını tespit etmek, söz konusu gemiler ve terminaller arasında işbirliği ve iletişim için belirlenen yöntemlerle yükleme ve boşaltma sırasında geminin yapısında aşırı gerilme ve fiziksel hasar risklerini azaltarak, dökme yük gemilerinin emniyetini arttırmaya dair usul ve esasların belirlenmesini sağlamak ve Denizcilik Müsteşarlığının bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Meslek Komite Başkanları -DTO Şubeleri -GİSBİR -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)