• Anasayfa
  • |
  • DONATIM VE İŞLETME MALZEMELERI HK.

DONATIM VE İŞLETME MALZEMELERI HK.

Sayın Üyemiz, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, gereği Merkez ve Taşra Teşkilatına 26.06.2010 tarihinde 2010/28 sayılı bir Genelge yayınlanmıştır. Genelge ile 07.10.2009 tarihli, 2009/15481 sayılı Kararname Eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın “Deniz ve Hava Ulaşım Araçlarına ait Donanım ve İşletme Malzemesi” başlıklı 97’nci maddesi gereğince muafiyet tanınan deniz ve hava ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen donatım ve işletme malzemelerine ilişkin Gümrük işlemlerinin ne şekilde yapılacağı belirtilmektedir. 2010/28 Sayılı Genelge ve ekleri ilişiktedır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK -1 : 2010/28 Sayılı Genelge DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 - Meclis Başkanlık Divanı 26-27-29-30-31-32-33-44-45-46-47 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Meslek Komite Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikler