• Anasayfa
  • |
  • Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni KoronaVirüs Hakkındaki Tavsiyeleri Hk.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni KoronaVirüs Hakkındaki Tavsiyeleri Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : ICS'nin 27.01.2020 tarihli ve LA(20)02 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen ilgi yazı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı Yeni KoronaVirüs hakkındaki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

            Bahse konu yazıda;

  • 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çin’in Wuhan şehrine yapılan seyahatlerle ilgili vakaların çeşitli ülkeler tarafından bildirildiği, Çin’de mevcut salgın ve yayılan vakalar hakkında ayrıntılı bilgi için WHO Hastalık Salgınları Haberleri ve durum raporlarının incelenmesi,
  • Şimdiye kadar görülen ana belirti ve semptomların, ateş, nefes almada zorluk ve akciğer enfeksiyonu olduğu, 24 Ocak 2020 itibariyle Wuhan şehrinde, Çin’in başka bölgelerinde ve uluslararası düzeyde virüsün insandan insana bulaştığının teyit edildiği,
  • Seyahat öncesinde, sırasında veya sonrasında akut solunum yolu belirtisinin tespit edilmesi durumunda yolcuların tıbbi yardım alması ve seyahat geçmişini ilgili sağlık personeli ile paylaşmaları, ayrıca sağlık çalışanları, seyahat acenteleri ve giriş noktalarındaki personel aracılığıyla, akut solunum yolu enfeksiyonu risklerini azaltmak için yolculara bilgi sağlanması gerektiği,
  • WHO’nun, el ve solunum hijyeni ile güvenli gıda uygulamaları da dahil olmak üzere, bu tür hastalıklara maruz kalmayı ve hastalığın bulaşmasını azaltmaya yönelik genel standart önerilerinin olduğu,
  • Yeni koronavirüs hakkında şimdiye kadar edinilen bilgiler ışığında WHO tarafından, uluslararası trafikte gereksiz kısıtlamalar olmadan hastalığın yayılmasını sınırlandırmak için; etkilenen bölgelerdeki uluslararası havaalanlarında ve limanlarda çıkış taraması yapılması, saptanmış vakalarla temas halinde olan veya potansiyel enfeksiyon kaynağına doğrudan maruz kalanların tıbbi gözlem altına alınması, hastalığın belirti ve bulguları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan dokümanlarla bilgilendirme/danışmanlık yapılması gibi tavsiyeler verildiği ve uluslararası trafik kısıtlamalarının yapılmaması,

hususları yer almaktadır.           

Bilgilerinize arz ve rica ederim.                   

Saygılarımla,                       

İsmet SALİHOĞLU                  

Genel Sekreter                     

112_332_332_112.pdf