• Anasayfa
 • |
 • DÜZELTME: Düşük Sülfür İçerikli Yakıt Kullanımı-1 Ocak 2020 hk.

DÜZELTME: Düşük Sülfür İçerikli Yakıt Kullanımı-1 Ocak 2020 hk.

Sayın Üyemiz,

MARPOL Ek VI Kural 14 gereğince 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, belirlenmiş Emisyon Kontrol Alanları dışında kullanılan deniz yakıtlarının sülfür içeriği % 0.50 m/m’nin altında olmak zorundadır. MARPOL Ek VI Kural 4 “muadil” bir uyumluluk aracının (scrubber gibi) kullanılmasına izin vermektedir. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, muadil uyumluluk araçları ile donatılmamış olan gemilerde uyumlu olmayan yakıtın kullanım amacıyla taşınması da yasaklanmıştır.

Maksimum % 0.50 m/m sülfür içeriğine sahip yakıt kullanımı kuralına uygunluk, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılacak tüm Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) denetlenecektir. Bu kapsamda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, Üyelerimizin aşağıdaki hususları dikkate almaları ve söz konusu kurala hazırlıklı olmaları önem arz etmektedir: 

 • Gemiler, % 0.50 m/m sülfür gerekliliğine aşağıdaki üç seçenek aracılığıyla uyum sağlayabilirler:
 1. Uygun kalıntı yakıt kullanarak
 2. Uygun distile yakıt kullanarak veya
 • “Muadil” uygunluk araçları kullanarak
 • Geminin planlanan faaliyet alanı, yakıt uygunluk gereksinimleri açısından analiz edilmelidir;
 • Yakıt değişikliği yapılacak tarihten önce uyumlu yakıtın ikmali planlanmalıdır;
 • Yakıt değişimi ile ilgili olarak gemi mürettebatının eğitim gereksinimleri belirlenmelidir;
 • Geminin scrubber taktırma ve kullanma seçeneğinin uygulanabilirliği kontrol edilmelidir;
 • Tank temizleme gerekliliği kontrol edilmelidir;
 • Tank temizliğinin başlangıcı, yakıt sisteminde yapılacak modifikasyonlar ve yakıt geçişi planlanmalıdır;
 • Her ne kadar iki aylık bir vade verilse de (1 Ocak 2020 -1 Mart 2020), uygun olmayan yakıtın bertaraf edilmesi bir zorunluluktur ve verilen vade süresince uyumlu olmayan yakıt kullanılmamalıdır;
 • İkmal için uyumlu yakıt mevcut olmadığında ya da mevcut uyumlu yakıtlar elverişli olmadığında, Yakıt Mevcut Olmama Raporu (Fuel Oil Non-Availability Report-FONAR) ile geminin bayrak Devletine ve ilgili varış limanına bildirimde bulunulmalıdır;
 • 2020 sülfür gerekliliklerine ilişkin bilgiler IMO, BIMCO ve ICS rehberlerinde mevcuttur.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz / rica ederim.

Saygılarımla,            

İsmet SALİHOĞLU      

Genel Sekreter         

 

 

449_2511_duzeltme_dusuk_sulfur_1_ocak_2020.pdf