DÜZENLI HAT İZNI BELGESI

Sayın Üyemiz, 25.11.2011 tarih ve 27766 sayılı “Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik” kapsamında, düzenli sefer yapan gemi işletmecilerinin Uygulama Talimatı çerçevesinde İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak 25 Şubat 2011 tarihine kadar Denizcilik Müsteşarlığı’ndan Hat İzni Belgesi alması gerektiği konusundaki, İstanbul Liman Başkanlığı’nın İlgi yazısının bir örneği Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)