• Anasayfa
  • |
  • EĞITIM VE SINAV YÖNERGESINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASIN

EĞITIM VE SINAV YÖNERGESINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASIN

İlgi yazı ile bildirilen, 08.04.2002 Tarihli ve 00484 Sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yürürlüğe giren Eğitim ve Sınav Yönergesinin “Kayıt Kabul” başlıklı 50 nci ve “İngilizce Başarı Esasları” başlıklı 54 üncü Maddelerinin değiştirilmesine yönelik “Eğitim ve Sınav Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge” Ek’te sunulmaktadır. Bahse konu sirküler WEB Sayfamızda Mevzuat Bölümünde yayınlanmakta olup, bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-1: Yönerge Değişikliği (1 Sayfa) DAĞITIM: BİLGİ: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -TÜDEV -İMEAK DTO Şubeleri