• Anasayfa
  • |
  • Egzoz Gazı Temizleme Sistemlerinin Kullanım Dışı Kalması Hk.

Egzoz Gazı Temizleme Sistemlerinin Kullanım Dışı Kalması Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : ICS'nin 16.01.2020 tarihli ve ENV(20)02 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen ilgi yazı ile ICS Çevre Alt Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda Sekreterya tarafından hazırlanan, Egzoz Gazı Temizleme Sistemi (Exhaust Gas Cleaning System-EGCS) arızalanması durumunda yapılması gerekenler ve izlenecek iş akış şeması da dahil olmak üzere yakıt değişimi ile ilgili uygulamaları içeren taslak kılavuz Odamıza iletilmiştir.           

Sistemde bulunan tek bir izleme cihazının arızalanması durumunda sürdürülebilir uyumluluğun gösterilmesine ilişkin IMO Kılavuzuna dayanan Taslak Kılavuz ve Egzoz Gazı Temizleme Sistemlerinin (EGCS), 2015 EGCS Rehberi (MEPC.1/Circ.883) hükümlerini karşılayamadığı durumlar ile 1 saatten fazla süren bir arızayı müteakip alınması gereken tedbirler akış şemasıyla birlikte Sıkça Sorulan Sorular formatında sunulmuştur.

Egzoz Gazı Temizleme Sisteminin (EGCS) kullanım dışı kalmasının tespit edilmesini müteakip takip edilecek Uyumluluk Kılavuzu taslağının incelenmesi ve görüş/önerilerin 7 Şubat 2020 tarihine kadar  sunil.krishnakumar@ics-shipping.org adresine gönderilmesi istenmektedir.

           Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                           

85_286_286_85.pdf