• Anasayfa
  • |
  • Elektronik Ticaret Gümrük Beyannameleri Hk.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannameleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 28.03.2024 tarih ve 3408 sayılı yazıda ;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen 28.03.2024 tarih ve 1818817 sayılı yazıda Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)  bendi  gereğince  "ibrazı  zorunlu  ülkeler  için  İhracata  İlişkin  Gümrük  Beyannamesinin  gümrük mühürlü ve/veya kaşeli ve imzalı örneğinin" belge tahsisi için ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılan bir müracaatta, Macaristan'a yönelik yapılacak taşıma için Transit Refakat Belgesi yanı sıra İhracat Gümrük Beyannamesi olarak Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) düzenlendiği ancak söz konusu taşıma için dağıtım ofisince Macaristan geçiş belgesi tahsis edilmediği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına  iletildiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan istişarede, ETGB üzerinde yer alan belge numarasında "......EX ....." ibaresi bulunması halinde bunun ihracat için açılan bir gümrük beyannamesi olduğu ve bu belgenin elektronik ticaret kapsamında düzenlendiği ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda, ihracat kapsamında düzenlenen ETGB'lerin  İhracat Gümrük Beyannamesi olarak kabul edilerek  söz  konusu Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin çerçevesinde işleme alınması mezkur Yönergenin 23 üncü maddesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                                                                                 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

240_819_elektronik_ticaret_g_mr_k_beyannameleri_hk.pdf