• Anasayfa
  • |
  • ENERJI KAYNAKLARININ VE ENERJININ KULLANIMINDA VERIMLILIĞIN ARTIRILMASINA DAIR YÖNETMELIK

ENERJI KAYNAKLARININ VE ENERJININ KULLANIMINDA VERIMLILIĞIN ARTIRILMASINA DAIR YÖNETMELIK

Sayın Üyelerimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, hazırlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması olup; -Enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesini, -Enerji yönetimi uygulamalarını, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarını, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerini, enerji etütleri ve verimlilik artırıcı projeleri, endüstriyel işletmelerde verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşmaları, talep tarafı yönetimine, elektrik enerjisi üretiminde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde enerji verimliliğinin artırılmasını, -Termik santrallerin atık ısılarından yararlanılmasını, açık alan aydınlatmalarını, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesini ve idarî yaptırımları kapsamaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - GİSBİR - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - DTO Meslek Komite Bşk