• Anasayfa
  • |
  • EŞYANIN YURT DIŞINDA OLUŞAN VE YURDA GIRIŞINDEN SONRA OLUŞAN DEMURAJ GIDERLERI HK.

EŞYANIN YURT DIŞINDA OLUŞAN VE YURDA GIRIŞINDEN SONRA OLUŞAN DEMURAJ GIDERLERI HK.

02.04.2009 tarihli Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 32 sayılı Genelgesi ile ithale konu eşyayı taşıyan araçla ilgili yurt dışında ve eşyanın yurda girişinden sonra oluşan demuraj giderlerinin beyan edilip edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu Genelge’de ; Yurt dışında oluşan demuraj bedellerinin Gümrük kıymetine (CİF kıymet) ilave edilmesi, Eşyanın yurda varışından (ithal eşyasını Türkiye gümrük bölgesine getiren kişilerce bu eşyayı gümrük idarelerine sunmalarından) sonra oluşan demuraj bedellerinin ise gümrük kıymeti yerine KDV matrahına dahil edilmesi ve bu çerçevede oluşan bedellerin KDV’sinin ödenmesi gerektiği, ifade edilmektedir. Genelge ekte yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : 32 sayılı Genelge (2 sayfa) Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler - İMEAK DTO MK Başkanları