• Anasayfa
  • |
  • Fiber Optik Kablo Onarım Çalışması

Fiber Optik Kablo Onarım Çalışması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 27.10.2023 tarihli ve 1497782 sayılı yazıda; 40º 57.003' K  - 028º 49.924' D koordinatında bulunan deniz alanında, deniz altı kablosunda meydana gelen arızanın bakım onarım operasyonunun GM Denizcilik Kurtarma ve Su altı Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.'nin donatanı olduğu STORM KNIGHT ve Electra TLC S.P.A donatanı olduğu C/S ANTONIO MEUCCI isimli gemiler ile söz konusu koordinatta; 28 Ekim-08 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatle seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

733_2535_2535_eimza.pdf