GASM SINAV TARIHLERI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; GASM Kurulu Toplantı Tutanağında alınan kararlar doğrultusunda, “Gemiadamları Yönetmeliği” ve “Telsiz Operatör ve Sınav Yönetmeliği” kapsamında 2009 yılı Genel İngilizce, GMDSS Yeterliği ve Gemiadamı Yeterlik sınavlarının Ek-1 tabloda belirtilen tarihlerde yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK-1: 2009 yılı sınav takvimi (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - Koster Armatörleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği