• Anasayfa
  • |
  • Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar

"Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4276)", 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Karar, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla hazırlanmış olup, 2021 ve 2022 yıllarında uygulanacak olan geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması desteklemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Karar kapsamında, geçerli bir Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine; avlanma yöntemi, avlanılan ürün ve miktarlarının kayıt altına alınması ve sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında;

0-4,99 metre deniz ve içsu balıkçı gemilerine 1.000 TL,

5,0-7,99 metre deniz ve içsu balıkçı gemilerine 1.250 TL,

8,0-9,99 metre deniz ve içsu balıkçı gemilerine 1.350 TL,

10,0-11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki içsu balıkçı gemilerine 1.450 TL.

gemi başına destekleme ödemesi yapılacak olup, Marmara Denizine kıyısı olan ve Marmara Denizinde balıkçılık yapan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerindeki geçerli bir Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip gemilere, sadece 2021 yılı için, birim desteklemenin iki katı ödeme yapılacaktır.

Söz konusu Kararın tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

757_2050_geleneksel_k_y_bal_k_l_n_n_kay_t_alt_na_al_nmas_ve_desteklenmesine_.pdf