• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTE ŞIRKETLERININ DENETIMI HK.

GEMI ACENTE ŞIRKETLERININ DENETIMI HK.

Sayın Üyemiz, T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 12.04.2010 tarih ve 12410 sayılı yazısı ile ; Genel Müdürlüklerince gemi acente firmalarında denetim yaptıklarını ve yapılan denetimlerde bazı firmalarda adres değişikliği olduğu halde Genel Müdürlüklerine yeni adrese göre gemi acenteliği yetki belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmadığının tespit edildiğini, adres değişikliğini Genel Müdürlüklerine bildirmeyen gemi acente firmalarına yazı yazılarak 30 iş günü içinde adres değişikliği ile ilgili eksikliğin giderilmesinin istendiğini, eksikliğin giderilmemesi durumunda Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik gereğince eksiklik tespit edilen acenteler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek : Adres Değişikliği Yapan Acenteler İçin Dilekçe Örneği (1 sayfa) Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler - YK Bşk.ve Üyeleri - VDAD - Tüm acenteler