• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTELIĞI YENILEME EĞITIM SEMINERI HK.

GEMI ACENTELIĞI YENILEME EĞITIM SEMINERI HK.

Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, bir gemi acente firmasında gemi acentesi sorumlu müdür, sorumlu müdür yardımcısı veya yetkili personeli olarak çalışanların, sertifika tarihinden itibaren dört yılı geçirmemek kaydıyla en az bir defa gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerine katılarak Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerinin sürelerini uzatmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, 2009 yılı Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri, Odamız Merkezinde 29-30 Eylül 2009 tarihlerinde saat 14:00-18:00 arasında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü yetkililerinin katılımı ile 07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5911 sayılı Kanun ile önemli değişikliğe uğrayan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Mevzuatı konusunda yapılacak olup, Seminerin ilk günü 29 Eylül 2009 Salı günü ;  Yükümlülük,  Taşıtların kontrolü,  Özet beyan İkinci günü 30 Eylül 2009 Çarşamba günü ise ;  Gemilerin acil bakım/onarımı, yakıt, kumanya, malzeme verilmesi, transit aktarma mevzuatı,  Çalışma zamanı ve mesailer,  Ceza ve itirazlar konularında seminer verilecektir. Yenileme eğitim seminerine ; bir gemi acente firmasında sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya yetkili personel olarak çalışan ve Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerinin süresini uzatarak yenilemek isteyenler katılabileceklerdir. Odamızca, eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Seminere katılmak isteyenlerin acente kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte Ek’te yer alan dilekçeyi doldurarak en geç 25 Eylül 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar 0212 293 79 35 ya da 0212 243 54 97 nolu fakslardan birine göndermeleri hususunda gereğini ve bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, EK : Dilekçe Örneği (1 sayfa) Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - Denizcilik Müsteşarlığı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Deniz Ticareti Genel Md. - İlgili Acenteler - Denizcilik Müsteşarlığı - İMEAK DTO Şubeler/Temsilcilikler İstanbul Bölge Müdürlüğü - YK Başkan ve Üyeleri - Meslek Komite Başkanları - İMEAK DTO Gemi Acenteleri Eğitim Kom.Üyeleri