• Anasayfa
  • |
  • Gemi Açık Artırma İlanı Hk.

Gemi Açık Artırma İlanı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: T.C. Marmaris 1.İcra Dairesi’nin alınan 21.10.2018 tarih ve 2015/49 Esas sayılı yazı ile özetle; 

 

- “M/Y ALKAZAR” isimli teknenin satışa çıkarıldığı,

 

- Teknenin dış boyasının oldukça iyi olduğu, ancak üst yapıda bazı yerlerde çatlaklarının var olduğu, tekne pervaneleri ile dümen palalarının hasarsız oldukları, güvertelerin teak kaplama olduğu, ancak bakımsızlıktan oldukça büyük bir bölümünün yağmur vb. doğa koşullarına açık ve maruz kaldığı için şişerek hemen hemen kullanılamaz hale gelmiş oldukları, üst güvertenin de (flying bridge) teak (tik kaplama) ile kaplanmış olduğu ve yer yer tamirat gördüğü, iç yaşam mahallerin tamamen bakımsız olduğu (salon, mutfak, kamaralar, VW, banyo vs.), mevcut elektrik panosu ve sisteminin kullanılabilir halde olduğu, navigasyon seyir cihazlarının mevcut olduğu, ancak çalışıp çalışmadıklarının kontrol edilemediği, makine dairesinin son derece bakımsız olduğu, uzun zamandan beri karada olduğu ve seyir yapmadığı gözönüne alındığında gerek 2 adet ana makinanın, gerekse jeneratörün çalışmama olasılığının yüksek olduğunun bilirkişi tarafından tespit edildiği,

 

- Teknenin kıymet takdiri hesabında Ergo sigorta şirketince 16/1/2013 tarihindeki poliçede yer alan değer baz alınarak sigorta tarihinden itibaren geçen yaklaşık 5 yıllık yıpranma /değer kaybı enterpolasyonları ile rayiç emsal çalışır haldeki 2.el yat piyasa değerleri hesaba katıldığı, ancak M/Y Alkazar'ın seyir yapmaya elverişli hale getirilmesi için yapılacak bakım, tutum, tamir ve olası ekipman alımlarına ait bedellerin rayiç bedelden düşürüldüğü, Marmaris İcra Hukuk mahkemesinin 09/01/2018/ gün 2017/260 E 2018/10 K sayılı ilanı uyarınca 750.000 TL bedelle satışa çıkarıldığı,

 

- İhalenin açık artırma suretiyle yapılacağı, birinci artırmanın 20 gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/49 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüklerine başvurulabileceği,

bildirilmektedir.

 

Satışla ilgili diğer ücretler, teknik bilgiler ve satış şartlarını da içeren İlgi yazı Odamızın web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde “Genel”, “Ticari” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                        Saygılarımızla,

EK: İlgi Yazı (3 Sayfa – Web’te)

 

 

                                                                                                                       Murat TUNCER

                                                                                                                        Genel Sekreter

 

DAĞITIM:                                                                                                         BİLGİ: 

- Tüm Üyelerimiz (Web’te )                                                                            - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                 

- Türk Armatörler Birliği                                                                                 - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                                      - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- TAİS

- Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği

- GİSBİR

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- İlgili Meslek Grupları

633_4133_4133_633.pdf