• Anasayfa
  • |
  • Gemi Adamlarını Karşılayan Görevliler

Gemi Adamlarını Karşılayan Görevliler

T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Hava Limanı Mülki İdare Amirliğinin 15.09.2021 tarih ve 100427 sayılı yazısında özetle ;

Gemi adamlarının karşılanmasına ilişkin İstanbul Hava Limanındaki mevcut uygulamanın 02/08/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak bu konudaki işlemlerin belirlenecek yeni esaslara göre yürütüleceğinin Mülki İdare Amirliğinin 23.06.2021 tarih ve 65462 sayılı yazısı ile bildirildiği, yeni uygulamanın esaslarının belirlenmiş olduğu, uygulamanın başlatılmasının İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonunun 24.08.2021 tarihli toplantısında karara bağlandığı,

Bu çerçevede; 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren gemi adamlarını karşılayan gemi adamı acentesi personeli ile gemi adamlarına ilişkin işlemlerin aşağıda belirtilen esaslara göre yürütüleceği ;

1. Gemi adamlarını karşılayacak gemi adamı acentesi personeli bagaj alım salonuna girmeyecek ancak zorunlu hallerde Havalimanı Mülki İdare Amirinin izniyle bu alanlara giriş yapabilecektir.

2. Gemi adamlarını karşılamaya gelen gemi adamı acentesi personeli ilk olarak İGA Pass personelinin refakatinde Meeting Lounge'da oluşturulan Polis Kontrol Masasına gerekli belgelerle birlikte müracaat edecektir.

3. Polis Kontrol Masasında yapılacak belge kontrolleri sonrasında gemi adamlarının pasaport kontuarlarından teslim alınması ve teslim alınan gemi adamlarının Meeting Lounge'daki Polis Kontrol Masasında bekleyen gemi adamı acentesi personeline teslim edilmesiyle ilgili iş ve işlemler İGA Pass personeli (İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş veya TAYA Yolcu Hizmetleri A.Ş personeli) tarafından yapılacaktır.

4. Kontrol Masasında görevli polis memuru evrakları kontrol ettikten sonra gemi adamını karşılamaya gelen acente personeline vize harcını yatırması için hazırladığı makbuzu verecek, personel vize harcını yatırdığına ilişkin dekont ve ilgili diğer evrakları İGA Pass personeline teslim ettikten sonra Meeting Lounge'da gemi adamlarının getirilmesini bekleyecektir.

5. Meeting Lounge'da acente personelinden evrakları teslim alan İGA Pass personeli bagaj alım salonunda bulunan 3 numaralı pasaport kontuarına giderek evrakları görevli pasaport polisine teslim edecektir.

6. Kontuarda görevli pasaport polisi evrakları kontrol ettikten sonra gemi adamlarına kaşe vize vererek girişlerini sağlayacaktır.

7. Pasaport işlemleri tamamlanan gemi adamlarına bu aşamadan sonra İGA Pass görevlileri eşliğinde normal yolcu prosedürü uygulanacak ve bagajların alınmasını müteakip Meeting Lounge'daki Polis Kontrol Masasına getirilerek bağlı bulundukları acente personeline teslim edilecektir.

ifade edilerek esasları yukarıda belirtilen yeni uygulamanın 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle başlatılacağı ve bu tarihe kadar  ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli hazırlıkların tamamlanması bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

990_2568_gemi_adamlar_n_kar_layan_g_revliler.pdf