GEMI ATIKLARI HK.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Md.26 Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( TEBLİĞ NO:2006/2) 09.09.2006 tarihinde 26284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, olup üyelerimize duyurulmuştur. Keza, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin “Gemilerin Yükümlülükleri” başlığı altındaki Md.10’a yönelik 2006/6 No’lu Genelge ve Atık Bildirim Formu üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. Bu çerçevede, T.C.D.D. Haydarpaşa Limanında, gemilerin atık (katı-sıvı) hizmetlerinin, bahse konu TEBLİĞ NO:2006/2 ve 2006/6 sayılı GENELGE gereği, uygulamaya başlandığı İlgi yazı ile bildirilmiştir. Ancak, uygulamada yaşanan bazı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için, gemi kaptanı veya acentesince uyulması gereken konular maddeler halinde Ek’te sunulmuştur. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK-A: İlgi Yazı Ekleri (2 syf.) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - GİSBİR - VDAD - TÜRKLİM - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri

111_1860_Ek.pdf