• Anasayfa
  • |
  • GEMI ATIKLARININ BILDIRIMI VE HABERLEŞME

GEMI ATIKLARININ BILDIRIMI VE HABERLEŞME

İlgi yazı Ek’inde gönderilen ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin “Gemilerin Yükümlülükleri” başlığı altındaki Md.10’a yönelik 2006/6 No’lu Genelge ve Atık Bildirim Formu Ek-1 de sunulmuştur. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EKLER: EK-1: Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2006/6 sayılı genelgesi ve Atık Bildirim Formu (3 sayfa) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk. - GİSBİR - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri

270_2906_Ek.pdf