• Anasayfa
  • |
  • GEMI ATIKLARININ BILDIRIMI VE HABERLEŞME

GEMI ATIKLARININ BILDIRIMI VE HABERLEŞME

a)T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 25.09.2006 tarihli ve B.02.1.DNM/1.01.01/137/3980 sayılı yazısı. b)İstanbul Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 04.09.2006 tarihli ve B.18.4.İÇO.4.34.00.02/4762 sayılı yazısı. c)Odamız 12.06.2006 tarihli, 2906 sayılı ve 270 / 2006 Sirküler No’lu yazımız Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin “Gemilerin Yükümlülükleri” başlığı altındaki Md.10’a yönelik 2006/6 No’lu Genelge ve Atık Bildirim Formu ilgi (c) ile üyelerimize duyurulmuştur. Ancak, İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan İlgi(a) yazı ile Genelge’de belirtilen hususlara ait Atık Bildirim Formlarının, bugüne kadar İstanbul Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne aylık olarak ulaşmadığı belirtilmekte olup gemilerin ve limanların vermekle yükümlü oldukları gerekli bildirimlerin verilmesi istenilmektedir. Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK-1: İlgi (b) yazı (2 sayfa) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - İstanbul Valiliği - Türk Armatörler Birliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Denizcilik Müsteşarlığı - GİSBİR İstanbul Bölge Müdürlüğü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği İstanbul Liman Başkanlığı - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri

429_4712_Ek.pdf