• Anasayfa
  • |
  • Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği’ne (Taslak) Görüş Talebi Hk.

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği’ne (Taslak) Görüş Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,       

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla, gemilerden atık alınması, atık kabul tesislerinin kurulması, işletilmesi ve atık alma gemileri ile gemilerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi maksadıyla Bakanlıkları tarafından “Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği (Taslak)” hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ek-1’de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin Ek-2’de sunulan “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek 13.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

628_2759_2759_628.pdf