• Anasayfa
  • |
  • GEMI SAĞLIK RESMI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GEMI SAĞLIK RESMI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Sayın Üyemiz, “Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 04.10.2007 tarih ve 26663 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile; 27.09.2007 tarih ve 26656 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesi; “Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer” ibaresi “Bu Yönetmelik 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde değiştirilmiştir. Bahse konu Yönetmelik Odamızın Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org) Duyurular Bölümünde yayınlanmakta olup, bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S.Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - Sn.Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - İMEAK DTO Meslek Kmt.Başkanları