• Anasayfa
  • |
  • GEMI TEÇHIZATI YÖNETMELIĞI HK.

GEMI TEÇHIZATI YÖNETMELIĞI HK.

“Gemi Teçhizatı Yönetmeliği” 23.10.2005 tarih ve 25975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin 2. Bölümünde, Gemi teçhizatı için gerekler de düzenlenmiş olup, -Emniyet Belgeleri -Uluslararası sözleşmelere ve uluslararası düzenlemelere uygunluk -Piyasaya arz edilmiş teçhizat -Test standartları -Yeni gemilerin Millî Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline transferi -Onaylanmış Kuruluşlar -Uygunluk değerlendirme prosedürleri -Uygunluk işareti -Uygunluk muayenesi -Onaylanmış teçhizatın tehlikeli parçaları ile ilgili tedbirler -Teknik yenilik durumunda eşdeğer kurallar -Gemi üzerinde test veya değerlendirme durumunda eşdeğer kurallar -İstisnaî durumlarda eşdeğer kurallar -SOLAS kapsamında olmayan teknelerin telsiz haberleşme teçhizatı başlıkları şeklindedir. İlgili yönetmelik Web Sitemizin Mevzuat/Yönetmelikler bölümünde yayınlanmaktadır. Ayrıca yönetmeliğin “Uluslararası Düzenlemelerde Ayrıntılı Test Standartları Mevcut Olan Teçhizat” başlıklı ekine www.basbakanlik.gov.tr adresinde yer alan Resmi Gazete bölümünden ulaşılabilinmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -GİSBİR -YK Başkan ve Üyeleri -GESAD -YK Yedek Üyeleri -İTÜ Denizcilik Fak. Mezunlar Derneği -Meslek Komite Başkanları -Klas Kuruluşları -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)