• Anasayfa
  • |
  • GEMI VE SU ARAÇLARININ İNŞASI, TADILATI,BAKIM-ONARIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAIR YÖNETMELIK HK.

GEMI VE SU ARAÇLARININ İNŞASI, TADILATI,BAKIM-ONARIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” 23.08.2007 tarih ve 26622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin amacı, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve su araçlarının sahip olması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin belgelendirilmesinde ve inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında yapılacak denetimlerde; İdare, tesis sahibi ile gemi sahibinin veya temsilcisinin uyacakları usul ve esasları belirlemek olup, Web sitemizin Mevzuat/yönetmelikler bölümünde yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -SS Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -GİSBİR -Meslek Komite Başkanları -GESAD -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)