• Anasayfa
  • |
  • Gemi Yakıtlarındaki Kükürt İçeriğinin Tespitine Yönelik Denetim Yönergesi Hk.

Gemi Yakıtlarındaki Kükürt İçeriğinin Tespitine Yönelik Denetim Yönergesi Hk.

Sayın Üyemiz,         

Gemi Yakıtlarında Kükürt İçeriğinin Tespitine Yönelik Denetim Yönergesi, 14.06.2022 tarih ve 435540 sayılı Bakanlık makamı oluru ile kabul edilerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımlanmıştır.

Gemi yakıtlarındaki kükürt oranının tespiti için yapılacak denetim ve teste ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlayan söz konusu Yönerge, deniz yetki alanlarımızda seyreden gemilerde kullanılan yakıtların kükürt içeriğinin sınırlandırılması veya kükürt oksit emisyonlarının azaltılması amacıyla yakıtlarının denetimi, numune alınması ve raporlanması konularına ilişkin bayrağına bakılmaksızın tüm gemi ve gemi ilgilileri ile denetimde görevli personeli kapsamaktadır. 

Liman Başkanlıkları idari sorumluluk sahalarında demirleyen veya kıyı tesisine yanaşan gemilerin yakıtlarının uygunluklarının denetleme şeklini ayrıntılı olarak değerlendiren bahse konu Yönerge ve ilgili formları Ek’te yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

458_2250_2250_458.pdf