GEMIADAMI CÜZDANLARI HK.

İlgi yazı ile; 1. Benelüks Ülkelerinin (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) Vize Çalışma Grubuna sunduğu bildirime istinaden, anılan ülkelerin 01.06.2009 tarihinden itibaren , 12 Kasım 2007 tarihi itibariyle Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilmeye başlanan yeni tip Gemiadamı Cüzdanlarını tanıyacağı, 2. Benelüks Ülkeleri limanlarına sefer yapan gemilerde çalışan gemiadamlarımızın mağdur olmamaları ve yapılan denetimlerde Türk Bayraklı gemilerin tutulmalarının önlenmesini teminen, halen gemiadamı cüzdanını yenilemeyen gemiadamlarımızın gemiadamı cüzdanlarını yenilemeleri hususları, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - RODER - Meclis Başkanlık Divanı - UND - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - GEMTAC - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Meclis Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği