GEMIADAMI İŞLEMLERI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi: a) 31.05.2002 tarih ve 1903 sayılı yazımız (sirküler 89) b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 22.07.2002 tarih ve 04744 sayılı yazısı İlgi (a) yazımızda Gemiadamları Yönetmeliği gereğince, yeterli intibak işlemi yapmak zorunda olan gemiadamları işlemleri ile sertifika düzenleme işlemlerine yönelik; seferde olması sebebiyle belgesini değiştiremeyecek durumda olan gemiadamları adına, çalıştığı geminin acentası veya donatanı tarafından iş akdi sözleşmesi ile birlikte mürecaat edilmesi halinde STCW Sertifikalarının da düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti. İlgi (b) yazıda ise 31.07.2002 tarihine kadar, STCW 95 hükümlerine göre belgelerini yenilemesi gereken gemiadamlarının, Gemiadamları Yönetmeliği gereğince, gemiadamı işlemlerinin, bölge müdürlüğü/sicil limanınca yapılması zaman alacağından, 10.08.2002 tarihine kadar belgelerini yenilemek için, herhangi bir bölge müdürlüğü/sicil limanına başvuruda bulunulan gemiadamı işlemlerinin, başvurulan bölge müdürlüğü/sicil limanınca yapılması ve yapılan işleme esas olan belgelerin, sicil limanının bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderilmesi hususunda gereği Bölge Müdürlüklerinden istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Erhan MERDİOĞLU Genel Sekreter Yrd.