• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamları Sağlık Yönergesi Revizyonu

Gemiadamları Sağlık Yönergesi Revizyonu

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.07.2021 tarih ve 3074 sayılı yazı ile Uluslararası mevzuat ve standartlara uygun şekilde yürütülmekte olan gemiadamları sağlık muayene ve sertifikasyon işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" nin dayanak mevzuatlardaki değişiklikler gereği ve uygulamalardan doğan ihtiyaca binaen revize edilerek 26.07.2021 tarihli ve 6637578-010.04-102 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girdiği,

Bu tarihten itibaren gemiadamları sağlık muayene ve sertifikasyon işlemlerinin Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe giren ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü'ğü web sayfasında yayımlanan (https://www.hssgm.gov.tr/YonergelerGenelgeler) "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" ve eklerine göre yürütüleceği hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

778_2080_gemiadamlar_sa_l_k_y_nergesi_revizyonu.pdf