• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 3585
Konu
Subject
 Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sirküler No:      559         /2014

Sayın Üyemiz,

 

            “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  21.08.2014 tarih ve 29095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Değişiklik Yönetmeliği ile;

 

- “Yabancı Ülkelerde Eğitim-Öğretim Görenlere  Yeterlik Belgesi Verilmesi”  başlıklı 55. Madde de değişiklik yapılmış,  

 

- Eğitim Gemilerinde Staj Yapanlar ile İlgili Hükümler başlıklı EK Madde 7 ile Bakanlıkta Çalışanlar ile İlgili Hükümler başlıklı EK Madde 8 eklenmiştir.

 

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bir örneği Ek’te yer almakta olup, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.                      

EK: Değişiklik Yönetmeliği (1 Sayfası)                    

                     (Odamız Web Sayfasında)

Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM  

GEREĞİ                                                                 BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                               

- Türk Armatörler Birliği                                          - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                 - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.    

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                             

- RODER

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

 - KOSDER

  - ROFED

  - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                     

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                                         

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                    

- Gemi Mühendisleri Odası

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler

- 44 No’lu Meslek Grubu