• Anasayfa
  • |
  • GEMILERDE YAĞ KAYIT DEFTERININ DOLDURULMASI HK.

GEMILERDE YAĞ KAYIT DEFTERININ DOLDURULMASI HK.

a)ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.’nin 26.09.2006 tarihli ve ARK-51 sayılı yazısı b)Odamız 03.10.2006 tarihli ve 4816 sayılı yazısı. c)T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2006 tarihli ve B.02.1.DNM 0.06.02.02/117.06 / 21600 sayılı yazısı. Türkiye ve değişik yurtdışı limanlarında, Liman Otoriteleri ve Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) Yağ Kayıt Defterinin uygun doldurulması konusunda farklı yorumlar yapıldığı, yoruma açık maddeler nedeniyle limanlarda ceza ödemek zorunda kalındığı, Odamıza iletilen İlgi (a) yazı sonucu İlgi (b) ile Denizcilik Müsteşarlığı’na sorulmuştur. Sefer sonlarında sintine tankında kalan miktar beyanının, Yağ Kayıt Defterinde hangi maddenin altına yazılacağı hususu ilgi (c) ile aşağıdaki şekilde belirtilmiştir; “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (Marpol 73/78 Ek-I Zeyil III’de belirtilen Yağ Kayıt Defterinin şekli ve kayıt edilecek hususların listesinde Kod “C” bölümünde; petrol kalıntılarının toplanması ve boşaltılması hakkında bilgi verilmiştir. C.11 maddesinde petrol atıklarının toplanması bir sefer sonunda gemide kalan petrol atığının miktarı haftada birden daha sık olmayacak şekilde fakat gemi kısa seferde ise miktar haftalık olarak kayıt edilecek denilmektedir. Kod C.11.1 bölümünde ayrıştırılmış tortu miktarı ve tortu tankı C.11.1 kodu altında yazılmalıdır. Kod C.11.2 bölümünde diğer atıklar (akıtma, sızma, kullanılmış yağ vs. gibi makine mahallinden geriye kalan petrol atıkları) yani haftalık veya sefer sonu kalan sintine miktarı yazılacaktır. Bu tank, Uluslararası Petrol Kirliliği Önleme (IOPP) Sertifikası Ek’inde madde 3.3’de belirtilmiştir” gereğini bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. - GİSBİR - VDAD - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - TÜRKLİM - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri