• Anasayfa
  • |
  • GEMILERDE YAŞAM VE ÇALIŞMA STANDARTLARI

GEMILERDE YAŞAM VE ÇALIŞMA STANDARTLARI

Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları, Odamız ve Mersin DTO’ya gönderilen İlgi yazı ile; Denizde seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması kapsamında Türk Bayraklı gemilerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve hükümleri doğrultusundaki standartlara uyumunu sağlamak amacıyla, Denizcilik Müsteşarlığı ve yetkilendirilmiş klas kuruluşları marifetiyle sörvey ve belgelendirme işlemleri ile kontrol ve denetimler gerçekleştirildiği, Dünya denizlerinde gerçekleşen ve deniz emniyetini olumsuz yönde etkileyen deniz kazalarının sonuçları analiz edildiğinde, “insan” faktörünün denizde emniyetin sağlanması için en önemli kök faktör olarak ön plana çıktığının bilindiği, Konuyla ilgili son zamanlardaki Liman Devleti Kontrolü istatistikleri incelendiğinde, Liman Devleti Kontrollerinde, yukarıda belirtilen sebeplerle gemilerdeki yaşam ve çalışma standartları hususlarına yoğunlaşma yaşandığı, bundan dolayı gemilerde tutulma yaşandığının tespit edildiği, Gemilerdeki yaşam ve çalışma standartlarının Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün ilgili Sözleşmeleri ile düzenlendiği, Sözleşmelerin gerekliliklerinin, bu Sözleşmede taraf olan Devletlerin limanlarına uğrayan ticari gemilerde arandığı, bu doğrultuda Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MOU) üyesi Devletlerin (Avrupa Birliği üyesi Devletler ile Hırvatistan, İzlanda, Kanada, Norveç ve Rusya Federasyonu) limanlarına uğrayan ticari gemilerin; Avrupa Birliği’nin ILO Sözleşmeleri paralelinde kabul ettiği 99/63/EC ve 99/95/EC Direktifleri doğrultusunda zorunlu olarak denetlendiği, ILO tarafından yürütülen uluslararası denizde çalışma standartlarının yeniden gözden geçirilmesi çalışmaları sonucunda oluşturulan Deniz Çalışanları Sözleşmesi’nin (MLC 2006), 2006 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edildiği, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için, ILO üyesi 30 Devletin Sözleşmeyi onaylaması ve bu Devletlerin toplam tonajının dünya gros tonajının % 33’ünü oluşturması gerekmekte olup, Sözleşme’nin yakın bir gelecekte yürürlüğe gireceğinin tahmin edildiği, Diğer taraftan, MLC 2006’ya verilen öneme ilişkin olarak, Paris MOU Sekreteryasının 17.05.2010 tarihli Basın Açıklamasında, yeni Sözleşmenin 2011 yılında yürürlüğe girebileceği ve Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Sözleşmede yer alan yönergelerin Liman Devleti Kontrollerinde etkin bir şekilde kullanılacağının ifade edildiği, Bu kapsamda, yukarıda belirtilen durum çerçevesinde; 1. Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerince gerçekleşirilen Türk Bayraklı gemilere yönelik önsörvey uygulamalarında, gemideki yaşam ve çalışma standartlarının Ek’te gönderilen kontrol listesi çerçevesinde kontrol edilmesi ve Liman Devleti Kontrollerinde tutulmaya sebep olabilecek eksikliklerin gemi limandan ayrılmadan evvel tamamlatılması, 2. Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarınca, özellikle Türkiye limanlarına uğrak yapmayan gemilerdeki yaşam ve çalışma standartlarının, kuralların gerekliliklerini karşıladığının Ek’te gönderilen kontrol listesi çerçevesinde kontrol edilmesi, 3. Odamızca da; yaşam ve çalışma standartlarına ilişkin son zamanlarda meydana gelen gemi tutulmalarının önlenmesi amacıyla İdare ve Klas Kuruluşları tarafından yapılacak olan kontrol ve denetimlere ilişkin olarak Denizcilik Sektörüne duyuru yapılması, hususları belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Kontrol Listesi (3 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND - Gemi Sahipleri