• Anasayfa
  • |
  • Gemilerden Atık Alımı Hk.

Gemilerden Atık Alımı Hk.

Sayın Üyemiz,         

İBB İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. AŞ. (İSTAÇ) tarafından Odamıza gönderilen, Ek'te sunulan e-posta yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazılara istinaden, atık veren gemilerin atıklarını MARPOL 73/78’in Ek-1 ve Ek-4 atık türlerine göre ayrı ayrı vermesi ve yanlış atık beyanında bulunmaması gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıca, atıkların atık alma gemileri tarafından ayrılmış şekilde alınacağı ve Gemi Atıkları Arıtma Tesisine ayrı olarak verileceği, tesiste atıkların türlerine göre ayrı depolanacağı, bu sebeple, karışık atık olması durumunda atıkların tesise kabul edilemeyeceği ve atık alım sürecinin olumsuz etkileneceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, atık alım operasyonlarında sorun yaşanmaması adına, gemi donatanları/kaptanlarının bahse konu süreç hakkında hassasiyet göstermesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1142_2756_2756_1142.pdf