• Anasayfa
  • |
  • GEMILERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI HK

GEMILERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI HK

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen İlgi yazı ile; İstanbul İli deniz sınırları içersinde bulunan gemiler ile bu sınırlar içerisinde bulunan liman işletmelerinden (tersaneler, iskeleler, rıhtımlar, marinalar, balıkçı barınakları, şamandıra vb.) gelen gemilerden kaynaklanan atıkların alınmasının 5216 sayılı Kanunun 7 inci maddesi (i) bendi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında yapılmakta olduğu, bu hususun Bakanlıkları tarafından uygun mütala edildiği, Bu kapsamda, Yönetmeliğin 12 inci maddesine göre Bakanlıklarına yapılan Atık Kabul Tesisi Lisans başvurularının, yukarıda belirtilen yetki ve sorumluluklar kapsamında değerlendirileceğinden lisans işlemlerine devam edilmeyeğinden, söz konusu başvuruların (Tersaneler, marinalar, yat limanları, şamandıralar vb.) Yönetmeliğin 7 inci maddesi kapsamında değerlendirileceği, Bu itibarla, yukarıda belirtilen liman işletmelerine muafiyet belgesi düzenlenebilmesi için, ilgili liman işletmelerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile gemilerden atık alımı konusunda yaptıkları/yapacakları anlaşmaları en geç 06.04.2007 tarihine kadar Bakanlıklarına göndermeleri gerektiği, Diğer taraftan, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen donatan veya işletmeler ile 24 üncü maddede belirtilen işletmeler (tarifeli sefer yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları elli yat altında olan marina-yat limanları) Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli alt yapıyı, İstanbul Valiliği ve ilgili Liman Başkanlıklarının dahilinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte oluşturması” hususu bildirilmektedir. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR TOBB Denizcilik Sektörü Meclisi Bşk. - TÜRKLİM - Meclis Başkanı ve Vekilleri - VDAD - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri