• Anasayfa
  • |
  • GEMILERIN GEMIADAMLARI İLE DONATILMASINA İLIŞKIN YÖNERGE HK.

GEMILERIN GEMIADAMLARI İLE DONATILMASINA İLIŞKIN YÖNERGE HK.

“Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge” Bakanlık makamının 28.08.2007 tarih ve 28449 sayılı yazısı ile 31.08.2007 tarihinde, “Gemilerin Teknik Niteliklerine Yönelik Uygulama Kuralları Yönergesi” Bakanlık Makamının 24/08/2007 tarih ve 28120 sayılı Olur'u ile 28.08.2007 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Yönergeler Denizcilik Müsteşarlığının Web Sitesinde (http://www.denizcilik.gov.tr) ana sayfada yer almaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları