• Anasayfa
  • |
  • “GEMILERIN TEKNIK YÖNETMELIĞI” HK.

“GEMILERIN TEKNIK YÖNETMELIĞI” HK.

Sayın Üyemiz, “Gemilerin Teknik Yönetmeliği” 17.11.2009 tarih ve 27409 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup söz konusu yönetmeliğin amacı; “Gemilere denize elverişlilik belgesi, yükleme sınırı belgesi, liman çıkış belgesi ve su araçlarına su aracı uygunluk belgesi düzenlenmesine esas olacak teknik kuralların, yükleme sınırlarının, sefer bölgelerinin belirlenmesi ile bunlara yönelik uygulama esasları ve belgelendirmelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.” Söz konusu Yönetmeliğin yayım tarihinden 2 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: -Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - KOSTBİR - GEMTAC - UTİKAD - Koster Armatörleri Derneği - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş.Koop ve Pazarlama Motorlu Taş. Koop. - ZEYPORT - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - İMEAK DTO Şubeleri/Temsilcilikleri - Meslek Komite Başkanları