• Anasayfa
  • |
  • Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 3 Temmuz 2021 tarih ve 31530 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği'nin "Tanımlar", "Uygulama Esasları", Görev ve yetki", "Tonilato ölçme talebi ve gerekli belgeler", "Tonilato ölçme sonucuna itirazlar ve değerlendirilmesi", "Tam boyları 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin tonilatolarının ölçülmesi", "Ölçme sistemi", "Tonilato ölçme raporları, kayıt ve belgeler", "Diğer ülkelerce verilmiş tonilato belgeleri" ve "Tonilato belgesindeki değişikliklerin gemi sicil veya bağlama kütüğü limanına bildirimi" başlıklı maddelerinde bazı değişiklikler yapılmış ve "Geçiş hükümleri" başlığı altında Geçici Madde 4 eklenmiştir.

Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesine, tonilato ölçümü yapılarak gemi sicillerinden herhangi birine tescili veya bağlama kütüğüne kaydı gerçekleştirilen gemi ve su araçlarının takibini yapmak üzere, güvenliği ve kamu menfaati gereği Bakanlık tarafından gemi donatanına tahsis edilen ve gemiye yerleştirilen kimlik tanımlamayı barındıran elektronik teknoloji olarak, "Gemi kimlik tanımlama sistemi" eklenmiş olup, bu sistemin İdarece gerekli altyapının tamamlanmasının ardından yayımlanacak uygulama talimatında belirtilen usullere göre tahsis edileceği, konuya ilişkin uygulama talimatı İdarece yayımlanıncaya kadar başvuru sahibinden tonilato ölçümü için gemi kimlik tanımlama sistemi tahsis belgesi istenmeyeceği belirtilmektedir.

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği'nin mevcut hali ile yapılan değişikliklerin karşılaştırılmalı olarak yer aldığı tablo ekte sunulmakta olup, bilgilerinize arz/rica ederim.

723_1904_gemilerin_tonilatolar_n_l_me_y_netmeli_inde_de_i_iklik.pdf