• Anasayfa
  • |
  • Geri Verme ve Kaldirma Talep Yonetimi Sistemi Hk.

Geri Verme ve Kaldirma Talep Yonetimi Sistemi Hk.

Ticaret Bakanlığının yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 16.06.2022 tarih ve 6175 sayılı yazıda özetle ;

Gümrük Genel Tebliği'nin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 39 uncu maddesinin birinci fıkrası; "6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda yapılacak işleme esas olmak üzere, geri verilmesi gereken amme alacakları ile ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi gereken amme alacağının Ticaret Bakanlığınca muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talepli olması gerekir. Bu nedenle, geri verme başvurusu yapanlardan, Ticaret Bakanlığınca kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ek-9'da yer alan örneğe uygun bir yazı ile bildirimde bulunmaları istenir." hükmü gereğince Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden yapılan geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında; yükümlüler tarafından Ticaret Bakanlığınca kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ibraz edilmesi gereken belgenin Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulması ve başvuruya eklenmesinin sağlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

 

 

467_2271_geri_verme_ve_kaldirma_talep_yonetimi_sistemi_hk.pdf