GES Destekleri Hk.

Sayın Üyemiz,   

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 21.03.2022 tarihli, Ekte sunulan yazıda;

24 Şubat 2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5209 sayılı Cumhurbaşkanı kararı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” çerçevesinde sanayi kuruluşlarının lisanssız olarak kuracakları “Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerji Santralleri (GES)” yatırımlarının 4’üncü bölge teşviki kapsamına alındığı,

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak üzere, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımlarının; 1’inci, 2’nci, 3’üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanılabileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://bit.ly/3DmjUgV web adresinden ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’ndan (Madde 14) ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

268_1622_1622_268.pdf