GEZI TEKNELERI – TEBLIĞ

Sayın Üyelerimiz; Gezi Tekneleri Yönetmeliği için Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/1), 1 Nisan 2003 tarih ve 25066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter