• Anasayfa
  • |
  • Gezinti (Tenezzüh) Gemileri Yolcu Kapasitesi Tedbirlerinin Kaldırılması

Gezinti (Tenezzüh) Gemileri Yolcu Kapasitesi Tedbirlerinin Kaldırılması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 01.07.2022 tarih ve 471303 sayılı yazıda özetle;

Denizcilik Genel Müdürlüğünün 17.03.2021 tarihli ve E-80368960-155.04-16625 sayılı yazısı ile, ülkemizde yaşanılan koronavirüs pandemisiyle ilgili alınan tedbirlerin Liman Başkanlıkları ve ilgililere duyurularak, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi cinsinde faaliyet gösteren teknelerin Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen taşınmasına izin verilen yolcu sayısı 150'den az olan teknelerin tam kapasite ile, yolcu sayısı 150'den büyük olan teknelerin %50 kapasite ile ancak yolcu sayısının %50'si 150 kişinin altında olan teknelerin 150 kişi kapasitesi ile, kapasitesinin %50'si 150 ve üstü olan teknelerin ise kapasitelerinin %50'si olacak şekilde sefere çıkması talimatının verilmiş olduğu belirtilerek,

Yaşanılan süreçte Liman Başkanlıklarından ve sektörden gelen taleplerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca değerlendirilmesi neticesinde, 17.03.2021 tarihli ve E-80368960-155.04-16625 sayılı yazıda alınan tedbirlerin kaldırılarak Gezinti (Tenezzüh) Gemisi cinsinde faaliyet gösteren teknelerin Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen taşınmasına izin verilen yolcu sayısı ile seyir yapmalarının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

505_2338_gezinti_tenezz_h_gemileri_yolcu_kapasitesi_tedbirlerinin_kald_r_lmas_.pdf