• Anasayfa
  • |
  • Güllük Liman Sahası'nın Devri

Güllük Liman Sahası'nın Devri

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 28.06.2021 tarih ve 49940 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 19.03.2021 tarih ve 3710 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 20.06.2021 tarihli "Güllük Liman Sahası'nın 45 yıl Süreyle İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme" kapsamında, "Güllük Liman Sahası'nın Fiili Devir Protokolü" ile ICC Güllük Marina İşletmeciliği A.Ş.' ne 23.06.2021 tarihinde fiilen devredildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

717_1902_g_ll_k_liman_sahas_n_n_devri.pdf