• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK LABORATUARLARININ FAALIYETLERI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜK LABORATUARLARININ FAALIYETLERI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

Gümrük Laboratuarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 31 Ekim 2009 tarih ve 27392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı ; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, gümrük laboratuarlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve birbirleriyle eşgüdüm halinde çalışabilmesi için kuruluş, görev, çalışma ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik, gümrük laboratuarlarının kuruluş, görev, çalışma ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Gümrük Laboratuarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/yönetmelikler bölümünden ulaşılabilinir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler