• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK MUHAFAZA GÖREV YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜK MUHAFAZA GÖREV YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.12.2005 tarih ve 26025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, sektörümüzle ilgili değişiklikler aşağıda yer almaktadır: -Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 25 — Türk liman ve iskelelerinden yabancı limanlara hareket edecek yerli ve yabancı gemiler, gümrük kontrolüne tabi tutulmadan ve soru kağıdı vermeksizin hareket edemezler. Aksi halde Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmak üzere konu, ilgili Gümrük İdaresine bildirilir. Türk Bayraklı gemilerin kaptanları, gemideki yakıt ve kumanyalarına ilişkin bilgileri içeren EK-2/B Yakıt ve Kumanya İşlemleri Formlarını doldurarak kontrol işlemlerini yapan Gümrük Muhafaza Memuruna verir." Ayrıca EK-2/A’da yer alan, “GELİŞ (ARRIVAL) YAKIT VE KUMANYA İŞLEMLERİ FORMU ve EK-2/B’de yer alan “GİDİŞ (DEPARTURE) YAKIT VE KUMANYA İŞLEMLERİ FORMU” değişikliğe uğramıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Gemi Yakıt İkmalciler Derneği -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)