GÜMRÜK MÜHÜRLERI HK.

Sayın Üyemiz, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün İlgi (b) yazısı ile; 1. T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, gereği Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri’ne, Devlet Bakanlığı Makamının 2005/3 sayılı Genelgenin gümrük idarelerinde kullanılmakta olan eski teknoloji ürünü ve güvenlik açısından suistimale açık mühürlerin yerine, bozulmadan açılmayacak nitelikte uluslararası anlamda akredite olmuş Türk üretimi mühürlerin gümrük işlemlerinde kullanılmasına ivedilikle geçilmesinin uygun bulunduğu, söz konusu mühürlerin 20.06.2005 tarihinden itibaren gümrük idarelerince kullanılmaya başlandığı, 29.12.2005 tarihli protokolle gümrük mühürlerinin basım, dağıtım ve satış görevlerinin ise S.S. Gümrük Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifi’ne verildiği, 2. Söz konusu Genelge ile daha önce yayınlanan İlgi (a)’daki 26.07.2010 tarihli 2010/36 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı, belirtilmektedir. Gümrük işlemlerinde güvenlik mührü uygulamasına ilişkin esasların yer aldığı 2010/39 sayılı Genelge, Başmüdürlükler Kod Harfleri Listesi ve Gümrük Mührü Kullanım kılavuzunun birer örneği Ek’te sunulmaktadır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 1 - 2010/39 Sayılı Genelge (2 Sayfa) 2 - Başmüdürlükler Kod Harfleri Listesi (1 Sayfa) 3 - Gümrük Mührü Kullanım Kılavuzu (7 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN -Türk Armatörler Birliği - TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -S.S.Gemi Armatörleri Mot.Taş. Koop. -Sn.ErolYÜCEL -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. -16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 - Meclis Başkanlık Divanı 26-27-29-30-31-32-33-44-45-46-47 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Nolu Meslek Komiteleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri