• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi Hk.

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 08.02.2024 tarih ve 1422 sayılı yazıya atfen ;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen 01.02.2024 tarih ve 93540338 sayılı yazı ile Yükümlülerin ilgili kurumlara sunulmak üzere, muaccel hale gelmiş gümrük borç bilgisini gösterir "Borç Durum Belgesi" bir diğer adıyla "Borcu Yoktur Yazısı" e-devlet üzerinden temin edebilmelerine yönelik teknik düzenleme yapıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, yükümlülerin "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama" uygulaması üzerinden "Borç Durum Belgesi" temin edebilmelerine imkan sağlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

120_454_g_mr_k_vergi_ve_ceza_borcu_sorgulama_bor_durum_belgesi_hk.pdf