GÜMRÜK YÖNETMELIĞI HK.

Sayın Üyemiz, Gümrük Müsteşarlığı’nca hazırlanan ve 31.05.2002 tarih ve 24771 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Gümrük Yönetmeliği, 01.07.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın web sayfasına eklenmiş olup, www.gumruk.gov.tr Mevzuat menüsünde yönetmelik kısmından temin edilebilir.   Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter