• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

31.05.2002 tarihli ve 24771 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri 03.02.2006 tarih ve 26069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile değişikliğe uğramıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile Gümrük Yönetmeliğinin 67. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Özet beyana orijinal manifesto veya ana konşimentonun eklenmesi zorunludur. Ancak, uluslararası sularda avlanan balıklar için düzenlenen özet beyanlarda bu zorunluluk aranmaz. Özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgeler, 10 no.lu ekte yer alan Özet Beyan Tescil Defterine kaydolunur." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -GİSBİR -Meslek Komite Başkanları -VDAD -GESAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)