• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Eylül 2021 tarih 31608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 6 ncı maddeleri 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7/10/2009 tarihli Gümrük Yönetmeliğinin Basitleştirmeler konulu 229 uncu maddesinde yapılan değişiklikler ile izinli gönderici yetkisi basitleştirme kapsamına alınmış ve izinli gönderici yetki belgesi başvurularında Gümrük Yönetmeliğinin 230 ile 234 ncü madde hükümleri uygulanmaz hükmü getirilmiştir.

Ayrıca, Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar başlıklı 512.madde ,Yatırım izni başlıklı 518.madde ile Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması başlıklı 523.madde yeniden düzenlenmiş, ve izinli gönderici yetkisine ilişkin geçiş hükmü başlıklı geçici madde 19 eklenmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1005_2600_g_mr_k_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf