• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE YAPILAN DEĞIŞIKLIK HK.

GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE YAPILAN DEĞIŞIKLIK HK.

Sayın Üyemiz; Vapur Donatanları Ve Acenteleri Derneği’nden alınan 29 Mayıs 2002 tarihli yazıyla;   - Gümrük Yönetmeliğinde yapılan ve 04/03/2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle, yakıt ikmalleri için gümrüklere yapılan başvurularda “...kaptan veya acentanın talep veya izin yazısının gümrüğe ibrazı şarttır” hükmü getirilerek, Gümrük Müdürlüklerince talepnamelerin asıllarının istendiği, - Bu nedenle, acentaların yakıt alacakları gemiler için verdikleri talepnamelerin, Gümrük Müdürlüklerine daha önceden tescil edilmiş olan acenta dosyalarındaki yetkililerce imzalanmış olması ve asıllarının en geç 3 gün içinde ilgili Gümrük Müdürlüklerine ulaştırılmasının gerektiği, - Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde, Gümrük Müdürlüklerince gerek  idari ceza, gerekse yakıt verdirilmemesi gibi uygulamalara başvurulduğu belirtilmektedir.   İlgili konuya binaen sorunlar yaşanmaması için uygulamaların belirtilen şekilde yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter